El bateig, la comunió, la festa dels 15 anys, les noces de plata o d’or, és una vegada a la vida i cal conservar-ne un bon record. Cada festa és única, és per això que cada reportatge és diferent. No només grabem, conservem els teus records més especials! Un record completament personalitzat, amb vàries opcions per escollir:

Reportatge de tot el dia:
Ideal per als nens i nenes que facin la comunió sols, ja que podem fer un seguiment personalitzat durant tot el dia, des de casa fins al final de la festa.

Nomès a la cerimònia:
Ideal per als nens i nenes que facin comunions conjuntes. Tots els reportatges són iguals.

Cerimònia i exteriors:
Tot i ser un reportatge curt, és igual o més interessant. Fem el seguiment de tota la cerimònia. A l’acabar la cerimònia fem un petit reportatge als exteriors que escolliu.