PORTFOLI

Web Postils

Postils-MOCKUP

CLIENT:

DATA DEL PROJECTE:

- 07/08/2019

CATEGORIA:

Web

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Pàgina web de la casa de turisme rural de Postils.

Programació amb WordPress i modificació de plantilles amb codi PHP.

Pàgina web autogestionada i actualitzada pel client, amb blog i Booking ONLINE integrats.

http://www.postils.com/