Pàgina web de la casa de turisme rural de Postils.
Programació amb WordPress i modificació de plantilles amb codi PHP.
Pàgina web autogestionada i actualitzada pel client, amb blog i Booking ONLINE integrats.

CLIENT: Postils

CATEGORÍA: Web, Disseny, Foto

DATA: 07/8/2019