Pàgina web del Club Històrics.
Un club format per mes d’un miler de socis amb cotxes clàssics.
Organització de la web per grups i seccions del club.
Cada soci pot escollir veure únicament la seva secció (blog, galeries, sortides…) o veure tota la resta.
Programació amb WordPress, modificació de plantilles amb codi PHP i blog integrat.
Pàgina web autogestionada i actualitzada pel client.
CLIENT: Club Històrics

CATEGORÍA: Web, Disseny

DATA: 12/06/2018