PORTFOLI

Entrevistes Vides de Patum 2020

produccionsmc_entrevistes_reportaje_videsdepatum

CLIENT:

DATA DEL PROJECTE:

- 01/06/2021

CATEGORIA:

Vídeo

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Es tracta d’un projecte que té l’objectiu de recollir el testimoni de persones que han viscut fets i canvis rellevants a través de la seva vinculació a La Patum. La iniciativa pretén deixar constància d’aquestes experiències per tal de transmetre el coneixement de la festa berguedana a les properes generacions.